WONINGAANPASSINGEN

Wie in het dagelijks leven ernstige belemmeringen ondervindt bij normaal gebruik van zijn huis, kan door kleine of grote aanpassingen vaak weer goed de dagelijkse activiteiten doen. De gemeente kan hier soms financieel te hulp schieten op grond van de compensatieplicht die in de Wet maatschappelijke ondersteuning is opgenomen.

Niet in alle gevallen komt de gemeente in actie. Het moet gaan om problemen met de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (het beoefenen van een hobby hoort daar bijvoorbeeld niet bij) en de voorziening die nodig is mag niet “algemeen gebruikelijk” zijn. Dat kan een valkuil zijn voor relatief eenvoudige zaken als kranen en spiegels, maar steeds vaker komt het voor dat een aanvrager wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid: waarom woont u op uw leeftijd nog in een huis met een trap?

In al deze gevallen kunt u een architect nodig hebben:voor het beoordelen van de mogelijkheden van een huis, voor het aanvragen van een bouwvergunning, voor het ontwerp van een interne verbouwing, voor een second opinion of voor een advies. Of als getuige-deskundige in een letselschadeproces.

Zowel op het (subsidie) niveau van “goedkoopst-adequaat” als een mooiere of luxere uitvoering.

Wij hebben een ruime ervaring in al deze werkzaamheden en werken voor de paramedische vragen samen met een al even ervaren ergotherapeut.